Stacje GPZ

Przeglądy okresowe stacji GPZ

Stacje GPZ są kluczowym elementem sieci elektroenergetycznej. Aby zapewnić ich poprawne działanie i uniknąć poważnych awarii w przyszłości, konieczne jest okresowe sprawdzanie ich stanu technicznego. Oferujemy szeroki zakres usług związanych z przeglądami okresowymi oraz pomiarami stacji GPZ:

 • pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów oraz dławików
 • badanie czasów własnych, jednoczesności łączeń przełączników zaczepów
 • pomiary czasów własnych wyłączników wysokich napięć
 • pomiary rezystancji zestyku wyłączników, odłączników
 • pomiary przekładników prądowych oraz napięciowych, wyznaczanie charakterystyk magnezowania, sprawdzanie klasy i przekładni rzeczywistej
 • pomiary napięć krokowych oraz napięć rażenia
 • pomiary rezystancji izolacji transformatorów, kabli, rozdzielnic
 • pomiar rezystancji połączeń głównych torów prądowych
 • przeglądy rozdzielnic SN w izolacji powietrznej oraz SF6
 • kontrola ulotu gazu SF6
 • analiza gazu SF6
 • próby napięciowe kabli SN zarówno DC, jak i wymuszalnikiem VLF wraz z WNZ
 • pomiary pojemności baterii napięcia gwarantowanego
 • kontrola termowizyjna połączeń głównego toru prądowego
 • badanie wyładowań niezupełnych
 • testowanie zabezpieczeń 110kV oraz SN

Utrzymanie ruchu stacji GPZ (Daily Operator)

Nasza oferta obejmuje kompleksowe utrzymanie ruchu stacji elektroenergetycznych (GPZ). Zapewniamy:

 • nadzór nad stacją GPZ 24h/dobę
 • wykonywanie czynności łączeniowych
 • przeglądy okresowe
 • usuwanie awarii

Dbamy o nieprzerwaną pracę stacji, minimalizując ryzyko przestojów i awarii.

Termowizja

Inspekcja kamerą termowizyjną umożliwia szybkie, bezinwazyjne badanie stanu połączeń na mostach szynowych, rozdzielniach oraz urządzeniach energetycznych bez konieczności wyłączania ich spod napięcia.

Badania wyładowań niezupełnych metodą akustyczną

Badanie wyładowań niezupełnych metodą akustyczną pozwala na zdiagnozowanie usterek aparatury 110kV, rozdzielnic SN powietrznych, jak i SF6, zanim spowodują one poważne uszkodzenia i przerwy w pracy stacji. Dzięki tym badaniom możemy planować prace przeglądowe, priorytetowo realizując naprawy tam, gdzie są najbardziej wymagane.

Projekty stacji GPZ

Jeśli planują Państwo przyłączenie turbiny wiatrowej do sieci, modernizację lub budowę stacji GPZ, nasi projektanci zapewnią profesjonalny projekt oraz wsparcie w trakcie budowy.

Modernizacje pól średniego napięcia

Przyłączanie źródeł wytwórczych, takich jak turbiny wiatrowe, do istniejących stacji GPZ wymaga zmodernizowania układu połączeń pól średniego napięcia oraz zmiany nastaw zabezpieczeń na tryb dwukierunkowy. Oferujemy pełen zakres usług związanych z modernizacją:

 • projekt modernizowanego pola lub części stacji
 • wykonanie części prądowej, ułożenie kabli, montaż głowic kablowych, próby po montażowe
 • wykonanie obwodów wtórnych, uzbrojenie szaf, montaż nowych zabezpieczeń oraz ich konfiguracja zgodnie z projektowanymi nastawami

Zmiany nastaw, konfiguracja i testowanie zabezpieczeń

W przypadku zmiany konfiguracji sieci przesyłowej lub modernizacji stacji, konieczne jest dostosowanie nastaw zabezpieczeń do nowych warunków sieciowych. Oferujemy usługi zmian nastaw zabezpieczeń, konfiguracji nowych zabezpieczeń (Micom, Siemens, ABB), re-konfiguracji oraz testowania poprawności nastaw pracujących już zabezpieczeń za pomocą testerów Kocos Artes 560 oraz UTC-GT.