Farmy fotowoltaiczne

Projektowanie i budowa

  • Projektowanie farm fotowoltaicznych: Tworzymy szczegółowe projekty farm fotowoltaicznych, uwzględniając specyfikę lokalizacji oraz wymagania klienta.
  • Budowa i instalacja: Realizujemy budowę farm od podstaw, montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz niezbędnych urządzeń dodatkowych.

Monitoring i diagnostyka

  • Monitoring online: Zapewniamy ciągły monitoring pracy farmy fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
  • Diagnostyka systemów: Przeprowadzamy regularne diagnostyki systemów fotowoltaicznych, identyfikując potencjalne usterki i minimalizując ryzyko awarii.

Konserwacja i Serwis

  • Przeglądy okresowe: Wykonujemy regularne przeglądy techniczne, obejmujące czyszczenie paneli, kontrolę połączeń elektrycznych oraz ocenę stanu inwerterów.
  • Naprawy i serwis: Oferujemy szybkie i skuteczne usługi naprawcze, zarówno w ramach gwarancji, jak i poza nią. Nasz zespół serwisowy jest gotowy do interwencji w przypadku awarii.
  • Szkolenia i wsparcie techniczne: Oferujemy szkolenia dla personelu obsługującego farmy fotowoltaiczne oraz wsparcie techniczne w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów.
  • Doradztwo energetyczne: Doradzamy w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz integracji farm fotowoltaicznych z innymi źródłami energii.

Optymalizacja wydajności

  • Analiza wydajności: Regularnie analizujemy dane z systemów fotowoltaicznych, identyfikując możliwości poprawy wydajności.
  • Aktualizacje technologiczne: Wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zwiększenie efektywności farm fotowoltaicznych.