Turbiny wiatrowe

UDT

Posiadamy niezbędne uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Jesteśmy również przeszkoleni w zakresie serwisu i konserwacji Podestów Ruchomych Masztowych firmy GOIAN. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę urządzeń transportu bliskiego zamontowanych w turbinach wiatrowych, w tym:

 • Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej niezbędnej do badania odbiorczego urządzeń przez UDT
 • Okresowe przeglądy urządzeń transportu bliskiego, wraz z prowadzeniem Książki Konserwacji wybranych urządzeń podlegających pod UDT
 • Okresowe przeglądy urządzeń z inspektorami UDT
 • Naprawy urządzeń transportu bliskiego
 • Prace pomiarowo-kontrolne (uprawnienia w zakresie E i D)
 1. Przeglądy okresowe i diagnostyka usterek turbin wiatrowych

Przeglądy okresowe i diagnostyka usterek turbin wiatrowych

Wykonujemy przeglądy okresowe turbin wiatrowych zgodnie z dokumentacją producenta (półroczne, roczne). Nasz wykwalifikowany personel posiada długoletnie doświadczenie w pracy z różnymi rodzajami turbin wiatrowych, takimi jak Gamesa, Vestas, GE, Siemens. Prace serwisowe wykonujemy za pomocą profesjonalnych narzędzi posiadających aktualną kalibrację. Diagnozujemy i usuwamy usterki związane z układami elektrycznymi, mechanicznymi oraz hydraulicznymi.

 1. Przeglądy okresowe urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia zabudowanych w elektrowni wiatrowej

Wykonujemy przeglądy i pomiary rozdzielni SN, transformatorów, badania zabezpieczeń (EAZ), pomiary instalacji nn, pomiary napięć rażenia, pomiary uziemień elektrowni wiatrowych. Wykonujemy pełne badania pomontażowe i odbiorowe urządzeń elektroenergetycznych.

Osiowanie generatora

Generator oraz przekładnia to kluczowe elementy turbiny wiatrowej, połączone sprzęgłem przenoszącym moment obrotowy z wału szybkobieżnego przekładni do generatora. Aby oba urządzenia działały bezawaryjnie, połączenie między nimi musi być idealnie współosiowe. Oferujemy usługę laserowego pomiaru odległości i kątów przesunięcia osi generatora względem przekładni oraz dokonujemy niezbędnych poprawek. Dzięki temu zmniejszamy siły działające na łożyska oraz sprzęgło, co wydłuża żywotność tych elementów i minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

Endoskopia przekładni

Endoskopia przekładni to bezinwazyjne badanie stanu wewnętrznych elementów przekładni, pozwalające na ocenę ich stanu i zaplanowanie prac prewencyjnych. Dzięki tym badaniom można uniknąć długich przestojów turbiny spowodowanych np. zatartym łożyskiem.

Inspekcje łopat

Oferujemy profesjonalne badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych, wykonywane przez techników z długoletnim doświadczeniem. Inspekcje przeprowadzamy za pomocą aparatu fotograficznego z lunetą, dostępu linowego oraz drona wyposażonego w kamerę UHD 4K. Inspekcja dronem jest bezinwazyjna, szybka (około 2-3 godziny) i bardziej dokładna niż tradycyjne metody.

Inspekcje due diligence

Przeprowadzamy inspekcje turbin i farm wiatrowych, mające na celu określenie aktualnego stanu technicznego urządzeń. Zakres inspekcji ustalamy indywidualnie z klientem. Standardowa inspekcja obejmuje:

 • Sprawdzenie rozdzielnic średniego napięcia (funkcjonalność i szczelność komór SF6)
 • Wizualną inspekcję elementów turbiny pod kątem uszkodzeń i ognisk rdzy
 • Badanie rezystancji i ciągłości uziemień
 • Endoskopię przekładni
 • Sprawdzenie osiowości generatora i przekładni
 • Badanie termowizyjne szaf sterowniczych i konwertera
 • Sprawdzenie stanu układów hydraulicznych, pobranie próbek oleju i analiza laboratoryjna

Te badania są kluczowe podczas zakupu używanej farmy wiatrowej lub po zakończeniu okresu gwarancyjnego producenta. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby dokładnie ocenić stan techniczny turbin i zaplanować niezbędne działania prewencyjne.