Stacje GPZ

Przeglądy okresowe stacji GPZ

Stacje GPZ są kluczowym elementem sieci elektroenergetycznej i dla poprawnego działania należy okresowo sprawdzać ich stan techniczny aby uniknąć poważnych awarii w przyszłości. Oferujemy bogatą gamę usług związanych z przeglądami okresowymi oraz pomiarami stacji GPZ:

Pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów oraz dławików
Badanie czasów własnych, jednoczesności łączeń przełączników zaczepów
Pomiary czasów własnych wyłączników wysokich napięć
Pomiary rezystancji zestyku wyłączników, odłączników
Pomiary przekładników prądowych oraz napięciowych, wyznaczanie charakterystyk magnezowania, sprawdzanie klasy i przekładni rzeczywistej
Pomiary napięć krokowych oraz napięć rażenia
Pomiary rezystancji izolacji transformatorów, kabli, rozdzielnic
Pomiar rezystancji połączeń głównych torów prądowych
Przeglądy rozdzielnic SN w izolacji powietrznej oraz SF6
Kontrola ulotu gazu SF6
Próby napięciowe kabli SN zarówno DC jak i wymuszalnikiem VLF
Pomiary pojemności baterii napięcia gwarantowanego
Kontrola termowizyjna połączeń głównego toru prądowego
Badanie wyładowań niezupełnych
Testowanie zabezpieczeń 110kV oraz SN

 


 

Termowizja

Inspekcja kamerą termowizyjną pozwala na szybkie, bezinwazyjne badanie stanu połączeń na mostach szynowych, rozdzielniach oraz urządzeniach energetycznych bez konieczności wyłączania ich spod napięcia.
Inspekcja kamerą termowizyjną pozwala na szybkie, bezinwazyjne badanie stanu połączeń na mostach szynowych, rozdzielniach oraz urządzeniach energetycznych bez konieczności wyłączania ich spod napięcia.

 


 

Badania wyładowań niezupełnych metodą akustyczną

Badanie wyładowań niezupełnych metodą akustyczną pozwala na zdiagnozowanie usterki aparatury 110kV, rozdzielnic SN powietrznych jak i SF6 zanim ta spowoduje poważne uszkodzenie i przerwę w pracy stacji. Dzięki badaniom wyładowań niezupełnych możemy zaplanować prace przeglądowe tak aby w pierwszej kolejności wykonać naprawy tak gdzie jest to najbardziej wymagane.

 


 

Projekty stacji GPZ

Jeśli planują Państwo przyłączenie turbiny wiatrowej do sieci, modernizację lub budowę stacji GPZ nasi projektanci zapewnią Państwu profesjonalny projekt wraz z obsługą w trakcie budowy.

 


 

Modernizacje pól średniego napięcia

Przyłączanie źródeł wytwórczych np. turbin wiatrowych do istniejących stacji GPZ powoduje konieczność zmodernizowania układu połączeń pól średniego napięcia oraz zmiany nastaw zabezpieczeń np. tryb dwukierunkowy.
Oferujemy pełną gamę usług związanych z modernizacją:

Projekt modernizowanego pola lub części stacji
Wykonanie części prądowej, ułożenie kabli, montaż głowic kablowych, próby po montażowe
Wykonanie obwodów wtórnych, uzbrojenie szaf, montaż nowych zabezpieczeń oraz ich konfiguracja zgodnie z projektowanymi nastawami.

 


 

Zmiany nastaw, konfiguracja testowanie zabezpieczeń

W przypadku zmiany konfiguracji sieci przesyłowej lub modernizacjach wewnątrz stacji zachodzi konieczność zmian nastaw zabezpieczeń aby dopasować je do nowych warunków sieciowych. Oferujemy usługi zmian nastaw zabezpieczeń, konfiguracji nowych zabezpieczeń np. Micom, Siemens, ABB oraz re-konfigurację i wykonywanie testów sprawdzających poprawność nastaw pracujących już zabezpieczeń testerem Kocos Artes 560 oraz UTC-GT.