Serwis turbin wiatrowych

UDT

Posiadamy niezbędne uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, jak i również przeszkolenie w zakresie serwisu i konserwacji Podestów Ruchomych Masztowych firmy GOIAN. Zajmujemy się kompleksową obsługą urządzeń transportu bliskiego zamontowanych w Turbinach Wiatrowych, wykonujemy :
- przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej niezbędnej do badania odbiorczego urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego;
- okresowe przeglądy urządzeń transportu bliskiego, wraz z prowadzeniem Książki Konserwacji wybranych urządzeń podlegających pod UDT;
- okresowe przeglądy urządzeń z inspektorami UDT;
- naprawy urządzeń transportu bliskiego;
- prace pomiarowo-kontrolne ( uprawnienia w zakresie E i D ).

 


 

Przeglądy okresowe, diagnostyka usterek turbin wiatrowych

Przeglądy okresowe, diagnostyka usterek turbin wiatrowych

Wykonujemy przeglądy okresowe turbin wiatrowych zgodnie z dokumentacją producenta (pół roczne, roczne) posiadamy wykwalifikowany personel posiadający długoletnie doświadczenie w pracy z różnymi rodzajami turbin wiatrowych, tj. Gamesa, Vestas, GE, Siemens. Prace serwisowe w turbinach wiatrowych wykonujemy za pomocą profesjonalnych narzędzi posiadających aktualną kalibrację. Diagnozujemy i usuwamy usterki w turbinach wiatrowych związane z układem elektrycznym, mechanicznym jak i układami hydraulicznymi.

 


 

Osiowanie generatora

Generator oraz przekładnia to dwa kluczowe elementy turbiny wiatrowej, połączone są ze sobą sprzęgłem, które przenosi moment obrotowy z wału szybkobieżnego przekładni do generatora. Aby oba urządzenia pracowały jak najdłużej bez awarii połączenie między nimi musi być idealnie współosiowe. Oferujemy Państwu usługę polegająca na laserowym pomiarze odległości, kątów przesunięcia osi generatora względem przekładni. Jeśli zmierzone wartości przekraczają dopuszczalne normy lub wymagania producenta urządzeń dokonamy stosownych poprawek położenia generatora było jak najlepsze w stosunku do przekładni. Dzięki takim pomiarom oraz dokładnemu ustawieniu osi wału generatora z wałem szybkim przekładni zyskujemy zmniejszenie sił działających na łożyska oraz sprzęgło. Zmniejszenie sił powoduje wysłużenie czasu pracy łożysk generatora i przekładni, zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzęgła a co za tym idzie uszkodzeń powstałych w wyniku pęknięcia sprzęgła.

 


 

endosopia przekładni

Endoskopia przekładni

Endoskopia przekładni jest bezinwazyjnym badaniem stanu wewnętrznych elementów przekładni w celu ocenienia ich stanu i zaplanowania prac prewencyjnych. Dzięki takim badaniom można uniknąć długich przestojów turbiny spowodowanych np. zatartym łożyskiem.

 


 

Inspekcje łopat

Oferujemy profesjonalne badanie stanu technicznego łopat wykonywane przez techników z długoletnim doświadczeniem w serwisie łopat. Wykonujemy inspekcje zarówno przy pomocy aparatu fotograficznego z lunetą jak również z dostępu linowego. NOWOŚĆ!!! Inspekcja łopat za pomocą drona wyposażonego w kamerę UHD 4K: bezinwazyjność - uniknięcie przypadkowych uszkodzeń (uszkodzenie vortex generatorów) skrócenie postoju turbiny - inspekcja za pomocą drona zajmuje około 2-3 godzin. większa dokładność inspekcji niż w przypadku inspekcji z wykorzystaniem lunety optycznej, niższy koszt niż przypadku inspekcji z lin z zachowaniem zbliżonej jakości

 


 

Inspekcje due dilligence

Prowadzimy inspekcje turbin/farm wiatrowych mające na celu określenie aktualnego stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład farmy wiatrowej. Zakres inspekcji jest indywidualnie ustalany z klientem, aby dopasować nasze prace do jego wymagań. Standardowa inspekcja turbiny wiatrowej obejmuje: Sprawdzenie rozdzielnic średniego napięcia zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i sprawdzenia szczelności komór SF6. Wizualna inspekcja elementów turbiny pod kątem uszkodzeń, ognisk rdzy i innych nieprawidłowości. Badanie rezystancji i ciągłości uziemień. Endoskopia przekładni. Sprawdzenie osiowości generatora i przekładni. Badanie termowizyjne szaf sterowniczych oraz konwertera. Sprawdzenie stanu układów hydraulicznych, pobranie próbek oleju oraz analiza laboratoryjna. Są to podstawowe badania jakie należy przeprowadzić podczas kupna używanej farmy wiatrowej lub gdy kończy nam się okres gwarancyjny producenta. Ciężko oszacować stan techniczny turbin bez przeprowadzenia specjalistycznych testów dlatego pragniemy zachęcić do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.